Aanpassen middenspanning installaties

Verzwaren

  • Het vervangen van de transformator.
  • Het vervangen van de transformator en de meting
  • De volledige vervanging van de installatie (vernieuwing)

Vernieuwen

  • Uitbouwen van de bestaande installatie
  • Plaatsen van de nieuwe installatie
conform maken middenspanning

Conform maken

  • Ten gevolge van de jaarlijks keuring (of risicoanalyse) kan de keurder opmerkingen of inbreuken vaststellen.
  • In het geval van inbreuken is uw installatie niet langer conform.